Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykaz kursów i szkoleń dla kadry administracyjnej

 

Nazwa szkolenia

 

 

Termin szkolenia

 

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ W ZESPOLE /OFFICE 365/

 

Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach

9.03.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

11.05.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

07.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

09.11.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole

16.03.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

18.05.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

14.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

16.11.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Przetwarzanie i wizualizacja danych

 

23.03.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

25.05.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

21.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

23.11.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH
 

Zarządzanie zespołem

 

W przygotowaniu

Budowanie zespołu

 

W przygotowaniu

Motywowanie pracowników

 

W przygotowaniu

Skuteczne delegowanie zadań

 

W przygotowaniu

Zarządzanie zmianą

 

W przygotowaniu

Zarządzanie projektami

 

W przygotowaniu

Zarządzanie finansami

 

W przygotowaniu

Zarządzanie konfliktem

 

W przygotowaniu

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

W przygotowaniu

Prince2 Foundation

 

Realizacja zakończona w 2019 r.

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI OSOBISTYCH

 

Godzenie życia zawodowego i prywatnego

W przygotowaniu

 

Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu

W przygotowaniu

 

Autoprezentacja, prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

 

W przygotowaniu

Asertywność w miejscu pracy i ochrona przed manipulacjami

 

W przygotowaniu

Zarządzanie emocjami i inteligencja emocjonalna w praktyce

 

W przygotowaniu

Warsztaty z negocjacji

W przygotowaniu

 

Obudź swój potencjał, kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów

 

W przygotowaniu

Jak aktywnie (nie) słuchać czyli o skutecznej komunikacji

 

W przygotowaniu

Odzyskaj równowagę czyli jak efektywnie radzić sobie z wyzwaniami i presją czasu

 

W przygotowaniu

Zarządzanie czasem

W przygotowaniu

 

 

ZARZĄDZANIE PROCESOWE

Cykl szkoleń przygotowujący do wdrożenia zarządzania procesowego
 /szkolenia szyte na miarę/

 

1. Wprowadzenie do restrukturyzacji procesowej i LM

 

 

2. Analiza i opis procesu

 

 

3. Projektowanie procesów- Flowchart

 

 

4. Projektowanie procesów – SIPOC

 

 

5. Projektowanie procesów – VSM

 

 

6. Optymalizacja procesów

 

 

7. Techniki rozwiązywania problemów w procesach

 

 

8. Dokumentowanie procesów

 

 

9. Six Sigma Green Belt

 

 

 

SZKOLENIA POGŁĘBIAJĄCE TEMATYKĘ ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO

 

Budowanie zespołu jako zadanie menadżerskie

20.04.2020 r., 8:30-11:30, WZiKS

 

Kazein i system sugestii pracowniczych.

11.05.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Kluczowe wskaźniki sprawności procesów

 

w przygotowaniu

Lean Management. Dobre praktyki w szkołach wyższych.

22.06.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

14.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Mapowanie ryzyka w procesach

W przygotowaniu

 

Narzędzia informatyczne w restrukturyzacji procesowej /zarządzanie dokumentacją procesową/

8,15.06.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

12,19.10.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania

17.06.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

30.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Rozwój kompetencji przywódczych

23.03.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

28.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Testowanie procesów

15.06.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

07.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Zarządzanie zmianą w restrukturyzacji procesowej (RP)

22.06.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

26.10.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Zarządzanie ludźmi w Lean Management

24.06.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

23.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Zarządzanie projektami w RP

 

16-17.11.2020 r., 8.30-14.30

Zarządzanie zespołem w RP

02.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS
12.10.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Techniki 5S w biurze i administracji

 

Realizacja zakończona w 2019 r.

Zarządzanie wizualne

gr. 3 październik 2020

gr. 4 marzec 2021

gr. 5 czerwiec 2021

 

Automatyzacja i robotyzacja procesów

gr. 3 październik 2020

gr. 4 marzec 2021

 

Bieżące rejestracje

Rekrutacja na kursy prowadzona jest 1-2 miesiące, przed datą rozpoczęcia kursu. Bieżące rekrutacje są dostępne w panleu rekrutacyjnym.
 

Rejestracja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Microsoft Teams w dydaktyce zdalnej i współpracy w zespole

Microsoft Teams w dydaktyce zdalnej i współpracy w zespole

Szkolenia prowadzone w formie zdalnej dla dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

Microsoft Teams w dydaktyce zdalnej i współpracy w zespole

W związku z licznymi zapytaniami związanymi z prowadzeniem zdalnej dydaktyki przy pomocy Microsoft Teams, zostały przygotowane dla Państwa szkolenia on line- webinary z tej tematyki.  Szkolenia odbędą się w ramach projektu ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rekrutacja na szkolenia rozpocznie się w dniu 31.03.2020 r., o godzinie 9:00.  Zapraszamy do udziału!

[PROGRAM]

 Szkolenie obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Tworzenie zespołu na potrzeby prowadzenia zajęć
 • Zarządzanie członkostwem w zespole z uwzględnieniem osób spoza organizacji
 • Organizację spotkań online: przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie przebiegu spotkania online
 • Przygotowywanie nagrań i zarządzanie nimi w MS Stream
 • Funkcjonalności MS Teams dla edukacji:
  • notatnik grupy zajęciowej
  • zlecanie zadań dla studentów, ocena zadań

Szkolenie ma charakter zdalny z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams i będzie się składać z 2 godzinnej aktywnej prezentacji zakończonej realizacją samodzielnych prac i konsultacji zdalnych przez kolejne 2 godziny.

[TERMIN]
1.04.2020 r. (środa), godz. 9.00 [Rekrutacja odbędzie się od 31 marca od godziny 9:00 do 13:00]

2.04.2020 r. (czwartek), godz. 12.00 [Rekrutacja odbędzie się od 31 marca od godziny 9:00 do 1 kwietnia do godziny 13:00]

7.04.2020 r. (wtorek), godz. 9.00 [Rekrutacja odbędzie się od 31 marca od godziny 9:00 do 6 kwietnia do godziny 9:00]

[PROWADZĄCY]
Lucjan Stalmach, Kinga Lechowicz, Michał Hanasiewicz /wymiennie/

[WYMAGANIA]

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie komputera wyposażonego w głośnik i mikrofon oraz zainstalowanej i skonfigurowanej aplikacji Microsoft Teams. Aplikację TEAMS można pobrać ze strony: https://teams.microsoft.com/downloads. Po instalacji i uruchomieniu programu należy zalogować się takimi samymi danymi, jak do pracowniczej poczty UJ. 

[REKRUTACJA]

Osoby zainteresowanie skorzystaniem z ww. formy wsparcia zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego, dostępnego pod adresem: https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/ po wcześniejszym zalogowaniu. Po zakończeniu rekrutacji otrzymają Państwo dokumentację rekrutacyjną. Dokumenty należy wydrukować, podpisać i przesłać skanem lub zdjęciem na adres rekrutacja.zintegruj.nauczyciele@uj.edu.pl  najpóźniej w dniu szkolenia.

Link do regulaminu: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/26.02.2020_Regulamin_zad.6_rekrutacja.pdf/28738d04-a492-427a-9f18-8f468c9489f6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*W przypadku osób, które nie posiadają dostępu do drukarki i skanera,  istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu, pod warunkiem przesłania oświadczenia w wiadomości e-mail na adres rekrutacja.zintegruj.nauczyciele@uj.edu.pl. Wiadomość powinna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz uzupełnieniu dokumentacji w oryginale w terminie późniejszym,  po przywróceniu pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim do trybu stacjonarnego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kadra zarządzająca i pracownicy administracyjni - pełny opis oferty

ZADANIE 7
Programy rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni

Celem Zadania 7 jest podniesienie kompetencji zarządczych kadry UJ poprzez realizację następujących programów wsparcia:

 

 1. Program przywództwa akademickiego i rozwoju kompetencji zarządczych - szkolenia szyte na miarę (program obejmuje szereg szkoleń związanych m. in. z przywództwem akademickim – Higher Education Academy, zarządzaniem zespołem, projektami, finansami, autoprezentacją i wystąpieniami publicznymi, a także kurs PRINCE 2);
 2. Program zarządzania procesowego;
 3. Program wsparcia kadry w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkolenia dotyczące własności intelektualnej oraz przedsiębiorczości);
 4. Program rozwoju kompetencji interpersonalnych (m. in. szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu asertywności, zarządzania emocjami, negocjacji, kreatywnego myślenia).
więcej o

ZADANIE 8
Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania i edukacji w UJ

Celem Zadania 8 jest zwiększenie informatyzacji uczelni poprzez rozwój informatycznych narzędzi zarządzania i tworzenie otwartych zasobów informatycznych. Powyższe zostanie osiągnięte w wyniki realizacji następujących przedsięwzięć:

 1. Usprawnienie systemu SAP (Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią);
 2. Usprawnienie systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studentów);
 3. Rozwój narzędzi informatycznych Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ w wyniku implementacji następujących komponentów:
 1. Maxqda Plus - licencja single user;
 2. PS Quaestio Pro asysta;
 3. Oprogramowania do realizacji badań techniką CATI ze wsparciem serwisowym, implementacją aplikacji serwerowych oraz pakietem podstawowych szkoleń dla użytkowników;
 4. interaktywnego systemu ankietyzacji i ewaluacji.
 1. Rozwój narzędzi informatycznych Wydziału Bichemii, Biofizyki i Biotechnologii -Wirtualny desktop - stworzenie wirtualnych zasobów dostępnych w technologii on demand;
 2. Program rozwoju zasobów edukacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ – wprowadzenie E-podręcznika składającego się z 810 modułów;
 3. Program rozwoju zasobów edukacyjnych na Wydziale Fizyki, Astronomii
  i Informatyki Stosowanej UJ obejmujący:
 1. interaktywny podręcznik z zadaniami z logiki i teorii mnogości dla informatyki stosowanej;
 2. On-Line Complexity (Złożoność na żywo);
 3. stronę internetową i pakiet interaktywnych programów do nauki statystyki;
 4. wykłady offline oraz zintegrowane środowisko programistyczne do kursów Geometria 3D dla projektantów gier wideo oraz programowanie symulacji fizyki w czasie rzeczywistym.
więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj