Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Straszewskiego 25/14
31-113 Kraków
ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Straszewskiego 25/14
31-113 Kraków
ZintegrUJ
Informacje kontaktowe

rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl
https://www.facebook.com/zintegruj/

Adres: ul. Straszewskiego 25/14, 31-113 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownictwo Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Maria Próchnicka – Kierownik Projektu ZintegrUJ – KPRUJ (pokój „C”)

e-mail: maria.prochnicka@uj.edu.pl

 

dr hab. Sebastian Kołodziejczyk – Zastępca Kierownika Projektu ZintegrUJ – KPRUJ ds. studiów doktoranckich (pokój „B”)

e-mail: sebastian.kolodziejczyk@uj.edu.pl

 

mgr Anna Kostrubała-Brak – Zastępca Kierownika Projektu ZintegrUJ

e-mail: anna.kostrubala@uj.edu.pl

Biuro Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierownik Biura Projektu ZintegrUJ
Anna Kostrubała-Brak – Główny Specjalista (pokój „C”)
e-mail: 
anna.kostrubala@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 58, 795 545 717

Sekretariat biura projektu

Joanna Łukasiewicz – Samodzielny referent administracyjny (pokój „A”)
Obsługa kadrowa 
Koordynatorka programu włączenia wykładowców z zagranicy w realizację zadań dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
e-mail: 
j.lukasiewicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 35, 795 545 719

Finanse biura projektu

Agnieszka Nowak – Specjalista (pokój „A”)
Obsługa finansowa
Koordynatorka programu wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania i edukacji w UJ
e-mail: 
agnieszka.a.nowak@uj.eddu.pl
tel. 12 663 39 54, 519 078 320

Agnieszka Turek – Główny specjalista (pokój „A”)
Koordynatorka obsługi rozliczeniowej i merytorycznej Projektu
e-mail: 
agnieszka.1.turek@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 56

Program wsparcia dla kadr zarządzających i administracyjnych UJ

Magdalena Baranowska – Specjalista (pokój „B”)
Koordynatorka programu rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ oraz programu rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych UJ
e-mail: 
magdalena.baranowska@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 62, 519 307 844

Program wsparcia dla studentów i studentek UJ

Angelika Batko – Samodzielny referent administracyjny (pokój „B”)
Koordynatorka programu kształcenia nieobjętych planem studiów oraz programu podnoszenia kompetencji studentów/ek UJ w zakresie językowym, zawodowym i informatycznym
e-mail: 
angelika.batko@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 43, 795 545 741

dr hab n. med. Joanna Bonior –  Kierownik Wydziałowego Zespołu ds. realizacji projektu ZintegrUJ. Kompleksowy program rozwoju UJ w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu
e-mail: joanna.bonior@uj.edu.pl
tel. 12 634 33 97 wew. 33, fax. 44

Zespół ds. Ewaluacji

Krzysztof Kasparek – specjalista ds. ewaluacji (pokój „B”)
e-mail: 
krzysztof.kasparek@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 91, 795 545 744

Katarzyna Lisek – specjalista ds. ewaluacji (pokój „B”)
e-mail: 
katarzyna.lisek@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 91, 795 545 744

Promocja

Krystiana Sykała –  Referent administracyjny (pokój „B”)
Obsługa Działań Promocyjnych i obsługa administracyjna szkoleń

e-mail: krystiana.sykala@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 37

 

Agata Majewska –  Referent administracyjny (pokój „B”)

Obsługa Działań Promocyjnych i obsługa administracyjna szkoleń
e-mail: agata.majewska@alumni.uj.edu.pl
tel. 12 663 39 37

Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme

Prosimy o kontakt na adres e-mail:

phdp@uj.edu.pl

Telefon w sprawach ważnych:

12 663 39 48

 

 

Siedziba programu  - miejsce przyjmowania dokumentów (wyłącznie w wyznaczonych lub umówionych terminach): 

 Biuro Projektu ZintegrUJ

ul. Straszewskiego 25/14 pok. B

31-113 Kraków

Lokalizacja w Mapach Google: https://goo.gl/maps/hLYmdD8g1rm

 

Terminy dyżurów:

poniedziałek – środa w godzinach od 11:00 do 14:00

 Poza godzinami dyżurów w biurze realizowane są inne zadania Projektu ZintegrUJ. Prosimy o uszanowanie pracy Koleżanek.

 

Korespondencję proszę przesyłać na następujący adres:

Biuro Projektu ZintegrUJ - PhD Programme

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

 

Koordynator:

dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk

 Obsługa administracyjna programu:

mgr Dorota Mirek