Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Microsoft Teams w dydaktyce zdalnej i współpracy w zespole

W związku z licznymi zapytaniami związanymi z prowadzeniem zdalnej dydaktyki przy pomocy Microsoft Teams, zostały przygotowane dla Państwa szkolenia on line- webinary z tej tematyki.  Szkolenia odbędą się w ramach projektu ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rekrutacja na szkolenia rozpocznie się w dniu 31.03.2020 r., o godzinie 9:00.  Zapraszamy do udziału!

[PROGRAM]

 Szkolenie obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Tworzenie zespołu na potrzeby prowadzenia zajęć
  • Zarządzanie członkostwem w zespole z uwzględnieniem osób spoza organizacji
  • Organizację spotkań online: przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie przebiegu spotkania online
  • Przygotowywanie nagrań i zarządzanie nimi w MS Stream
  • Funkcjonalności MS Teams dla edukacji:
    • notatnik grupy zajęciowej
    • zlecanie zadań dla studentów, ocena zadań

Szkolenie ma charakter zdalny z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams i będzie się składać z 2 godzinnej aktywnej prezentacji zakończonej realizacją samodzielnych prac i konsultacji zdalnych przez kolejne 2 godziny.

[TERMIN]
1.04.2020 r. (środa), godz. 9.00 [Rekrutacja odbędzie się od 31 marca od godziny 9:00 do 13:00]

2.04.2020 r. (czwartek), godz. 12.00 [Rekrutacja odbędzie się od 31 marca od godziny 9:00 do 1 kwietnia do godziny 13:00]

7.04.2020 r. (wtorek), godz. 9.00 [Rekrutacja odbędzie się od 31 marca od godziny 9:00 do 6 kwietnia do godziny 9:00]

[PROWADZĄCY]
Lucjan Stalmach, Kinga Lechowicz, Michał Hanasiewicz /wymiennie/

[WYMAGANIA]

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie komputera wyposażonego w głośnik i mikrofon oraz zainstalowanej i skonfigurowanej aplikacji Microsoft Teams. Aplikację TEAMS można pobrać ze strony: https://teams.microsoft.com/downloads. Po instalacji i uruchomieniu programu należy zalogować się takimi samymi danymi, jak do pracowniczej poczty UJ. 

[REKRUTACJA]

Osoby zainteresowanie skorzystaniem z ww. formy wsparcia zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego, dostępnego pod adresem: https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/ po wcześniejszym zalogowaniu. Po zakończeniu rekrutacji otrzymają Państwo dokumentację rekrutacyjną. Dokumenty należy wydrukować, podpisać i przesłać skanem lub zdjęciem na adres rekrutacja.zintegruj.nauczyciele@uj.edu.pl  najpóźniej w dniu szkolenia.

Link do regulaminu: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/26.02.2020_Regulamin_zad.6_rekrutacja.pdf/28738d04-a492-427a-9f18-8f468c9489f6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*W przypadku osób, które nie posiadają dostępu do drukarki i skanera,  istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu, pod warunkiem przesłania oświadczenia w wiadomości e-mail na adres rekrutacja.zintegruj.nauczyciele@uj.edu.pl. Wiadomość powinna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz uzupełnieniu dokumentacji w oryginale w terminie późniejszym,  po przywróceniu pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim do trybu stacjonarnego.