Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 2

Informacje ogólne

Celem Zadania 2 jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ, tak aby dostosować ją do potrzeb społeczno-gospodarczych i wyposażyć studentów w praktyczne umiejętności.Założenie zrealizowane zostanie poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów:

  1. Obszarze nauk społeczno-humanistycznych;
  2. Obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  3. Obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych.

Dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

Lista szkoleń i kursów/harmonogramy

nazwa

termin, miejsce

dot.

Język polski dla cudzoziemców A2 / Polish for Foreigners A2

harmonogram więcej informacji ->

Język polski dla cudzoziemców B1 / Polish for Foreigners B1

harmonogram więcej informacji ->

Język polski dla cudzoziemców B2 / Polish for Foreigners B2

harmonogram więcej informacji ->

Język polski dla cudzoziemców / Polish for Foreigners C1

harmonogram więcej informacji->
Postępowanie z osobami agresywnymi w ochronie zdrowia harmonogram więcej informacji->
Dietetyka dla medyka harmonogram więcej informacji->

Zadania psychologa-praktyka

harmonogram

więcej informacji-

Komunikacja medyczna i o zdrowiu harmonogram więcej infromacji ->

Systematyczny przegląd literatury i tworzenie bibliografii

harmonogram

więcej informacji->

Praktykowanie pomocy psychologicznej i psychoedukacji

harmonogram

więcej informacji->

Specjalistyczne tłumaczenie tekstów naukowych i popularno-naukowych

harmonogram

więcej informacji->

Kurs z zakresu prawa podatkowego dla prawników

harmonogram

więcej informacji->

Język R wsparciem warsztatu badacza

harmonogram

więcej informacji->

Analiza danych w Stata

 

więcej infromacji ->

E-przedsiębiorczość

harmonogram

więcej informacji->

Dziennikarstwo i profilaktyka traumy

harmonogram

więcej informacji->

Kształcenie biznesowo - językowe

harmonogram

więcej informacji->

Audiodeskrypcja i tworzenie napisów dla osób niesłyszących

harmonogram

więcej informacji->

Przekład audiowizualny: tworzenie napisów filmowych, wersji lektorskich i dubbingu

harmonogram

więcej informacji->

Storytelling, emocje i marketing w nowych mediach

harmonogram

więcej informacji->

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych w systemie oświatowym – wiedza i działania dla przyszłych nauczycieli

harmonogram

więcej informacji->

Projektowanie gier: zasady i scenariusze

harmonogram

więcej informacji->

Warsztat głosu i mowy

harmonogram

więcej informacji->

Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna

harmonogram

więcej informacji->

Warsztaty redakcji i publikacji tekstu

harmonogram

więcej informacji->

Podstawy logopedii i lingwistyki klinicznej

harmonogram

więcej informacji->

Zarządzanie projektami w instytucjach kultury

harmonogram

więcej informacji->

Promocja i marketing na rynku książki

harmonogram

więcej informacji->

Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji

harmonogram

więcej informacji->

Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne

harmonogram

więcej informacji->

Współpraca i komunikacja w zespołach opieki zrowotnej

harmonogram

więcej informacji->

Zaawansowane programowanie funkcyjne

harmonogram

więcej informacji->

Turystyka wiedza a praktyka

harmonogram

więcej informacji->

Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: przeszłość i teraźniejszość

harmonogram

więcej informacji->

Fotowoltaika III generacji - teoria i praktyka

harmonogram

więcej informacji->

Pracownia Badań Materiałów III

harmonogram

więcej informacji->

Techniki badania i funkcjonowania mózgu

harmonogram

więcej informacji->

E-entrepreneurship

harmonogram

więcej informacji->

 

Regulaminy i dokumenty uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa

FAQ

1.  Czy za udział w zajęciach przyznawane są punkty ECTS?
Informacja o punktach ECTS znajduje się w systemie USOS przy konkretnych zajęciach / kursach. Zajęcia realizowane w ramach zadania 2 mają przypisane punkty ECTS, natomiast kursy realizowane w ramach zadania 4 nie mają przypisanych punktów. 
 
Wykaz zajęć/ kursów z podziałem na zadania dostępny jest na stronie www projektu : http://www.zintegruj.uj.edu.pl/
 
2.  Czy kurs trzeba podpiąć w systemie USOS pod program studiów?
Nie ma takiego obowiązku. Decyzja należy do studenta. Jeśli uczestnik kursu chce żeby kurs był widoczny w suplemencie do dyplomu, należy go samodzielnie podpiąć. 
 
3. Czy jeżeli kurs jest podpięty pod program studiów i kończy się zaliczeniem na ocenę to czy wchodzi w skład średniej ocen? 
W przypadku jeżeli kurs kończy się zaliczeniem na ocenę i kurs będzie podpięty pod program studiów, ocena z zaliczenia będzie wchodziła do średniej ocen. W przypadku zakończenia kursu wyłącznie zaliczeniem - nie jest wliczany w średnią ocen.
 
4. Czy punkty ECTS wliczają się w obligatoryjną pulę? 
Nie. Punkty te są pulą dodatkową.
 
5. Najczęściej pojawiające się pytania w czasie i po rekrutacji
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/kroki-po-rejestracji
 

KROKI PO REKRUTACJI

Najczęściej pojawiające się pytania w czasie i po rekrutacji
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/kroki-po-rejestracji
więcej o

Prezentacja ZintegrUJ - formatka do pobrania dla prowadzących

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj