Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 6
Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

Informacje ogólne

Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

Celem Zadania 6 jest podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich UJ w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prezentacyjnych prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją poprzez udział w wyspecjalizowanych szkoleniach oraz stażach dydaktycznych.

 

Zaplanowane zostały następujące formy wsparcia:

  1. Program rozwoju umiejętności dydaktycznych (realizowany w postaci licznych, atrakcyjnych kursów, szkoleń i warsztatów),
  2. Program rozwoju umiejętności informatycznych i informacyjnych (mający na celu przybliżyć wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych narzędzi IT oraz podniesienie kompetencji informacyjnych),
  3. Program rozwoju w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym (realizowany poprzez kursy i szkolenia),
  4. Staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich.

Lista szkoleń/kursów

 

Kurs terminy nabór

Presentation Skills for Health and Medica Sciences 

gr. 1

4 III, 11 III, 18 III,
25 III, 1 IV, 8 IV,
15 IV, 6 V, 3 V,
20 V, 27 V, 3 VI,
10 VI, 17 VI, 24 VI,
14.30-16.00,
CJ UJ-CM,
Grzegórzecka 20
,
s.

gr. 2 

5 III, 12 III, 19 III,
26 III, 2 IV, 9 IV,
16 IV, 30 IV, 7 V,
14 V, 21 V, 28 V,
4 VI, 11 VI, 18 VI,
17.30-19.00,
CJ UJ-CM,
Grzegórzecka 20,
s. 

gr. 3

6 III, 13 III, 20 III,
27 III, 3I V, 10 IV,
17 IV, 24 IV, 8 V, 

15 V, 22 V, 29 V,
5 VI, 12 VI, 17 VI,

17.30-19.00,
CJ UJ-CM, 
Grzegórzecka 20,
s. 

rejestracja->

Warsztaty dla kadry dydaktycznej w zakresie
przeciwdziałania dyskryminacji
 

 

rejestracja->

Szkolenie w zakresie dydaktyki akademickiej 2019/2020 rejestracja->
Szkolenia w zakresie dydaktyki ze studentami
z niepełnosprawnością
2019/2020 rejestracja->
Szkolenia w zakresie dydaktyki ze
studentem zagranicznym
2018/2019

rejestracja->

Szkolenie z umiejętności prezentacyjnych 2019/2020 rejestracja->
Coaching jako metoda podniesienia
kompetencji dydaktycznych
2019/2020 rejestracja->
Mentoring jako metoda podniesienia
kompetencji dydaktycznych
2019/2020 rejestracja->

Tutoring jako metoda podniesienia
kompetencji dydaktycznych

2019/2020 rejestracja->

E-learning - posługiwanie się techno logiami teleinform.
w procesie kształ. zdalnego

2019/2020 rejestracja->

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym - 
STATISTICA

2019/2020 rejestracja->
Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
ORIGIN
2019/2020 rejestracja->
Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
SPSS
2019/2020 rejestracja->
Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
CORELDraw
2019/2020 rejestracja->

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
MOODLE

2019/2020 rejestracja->
Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
Serwisy Web 2.0
2019/2020 rejestracja->

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym - 
System WINDOWS, narzędzia MS Office

2019/2020 rejestracja->
Bazy danych 2019/2020 rejestracja->
Kurs Academic Teaching Excelllence 2019/2020 rejestracja->
Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich 2019/2020 rejestracja->

 

Regulaminy i dokumenty uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w zadaniu 6

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Terminy naborów

Kurs Termin Rejestracji Link Do Rejestracji
Szkolenia w zakresie dydaktyki ze studentem zagranicznym 10.12.2018 r. do 03.01.2019 r. https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/
     

Formularz aplikacyjny

Aplikacja przez system rejestracji ->https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/

FAQ

w przygotowaniu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj