Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 6
Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

Informacje ogólne

Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

Celem Zadania 6 jest podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich UJ w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prezentacyjnych prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją poprzez udział w wyspecjalizowanych szkoleniach oraz stażach dydaktycznych.

 

Zaplanowane zostały następujące formy wsparcia:

  1. Program rozwoju umiejętności dydaktycznych (realizowany w postaci licznych, atrakcyjnych kursów, szkoleń i warsztatów),
  2. Program rozwoju umiejętności informatycznych i informatycznych (mający na celu przybliżyć wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych narzędzi IT oraz podniesienie kompetencji informatycznych),
  3. Program rozwoju w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym (realizowany poprzez kursy i szkolenia),
  4. Staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich.

Lista szkoleń/kursów

 

Kurs realizacja nabór

Presentation Skills for Health and Medical Sciences

terminy, opis kursu ->

2018/2019

10.10.2018 - 31.10.2018 r.

rejestracja zakończona

Warsztaty dla kadry dydaktycznej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji 2018, 2019, 2020, 2021

29.10.2018 - 14.11.2018 r.

rejestracja zakończona

Szkolenie w zakresie dydaktyki akademickiej 2019/2020  
Szkolenia w zakresie dydaktyki ze studentami z niepełnosprawnością 2019/2020  
Szkolenia w zakresie dydaktyki ze studentem zagranicznym 2018/2019

10.12.2018 -
03.01.2019 r.

rejestracja

Szkolenie z umiejętności prezentacyjnych 2019/2020  
Coaching jako metoda podniesienia kompetencji dydaktycznych 2019/2020  
Mentoring jako metoda podniesienia kompetencji dydaktycznych 2019/2020  
Tutoring jako metoda podniesienia kompetencji dydaktycznych 2019/2020  
E-learning - posługiwanie się techno logiami teleinform.w procesie kształ. zdalnego 2019/2020  
Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym - STATISTICA 2019/2020  
Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym - ORIGIN 2019/2020  
Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym - SPSS 2019/2020  
Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym - CORELDraw 2019/2020  
Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym - MOODLE 2019/2020  
Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym - Serwisy Web 2.0 2019/2020  
Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym - System WINDOWS, narzędzia MS Office 2019/2020  
Bazy danych 2019/2020  
Kurs Academic Teaching Excelllence 2019/2020  
Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich 2019/2020  

 

Regulaminy i dokumenty uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w zadaniu 6

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Terminy naborów

Kurs Termin Rejestracji Link Do Rejestracji
Szkolenia w zakresie dydaktyki ze studentem zagranicznym 10.12.2018 r. do 03.01.2019 r. https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/
     

Formularz aplikacyjny

Aplikacja przez system rejestracji ->https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/

FAQ

w przygotowaniu