Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 7
Programy rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni

Prezentacja programu rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni

Informacje ogólne

Celem Zadania 7 jest podniesienie kompetencji zarządczych kadry UJ poprzez realizację następujących programów wsparcia:

 

  1. Program przywództwa akademickiego i rozwoju kompetencji zarządczych - szkolenia szyte na miarę (program obejmuje szereg szkoleń związanych m. in. z przywództwem akademickim – Higher Education Academy, zarządzaniem zespołem, projektami, finansami, autoprezentacją i wystąpieniami publicznymi, a także kurs PRINCE 2);
  2. Program zarządzania procesowego
  3. Program wsparcia kadry w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkolenia dotyczące własności intelektualnej oraz przedsiębiorczości)
  4. Program rozwoju kompetencji interpersonalnych (m. in. szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu asertywności, zarządzania emocjami, negocjacji, kreatywnego myślenia).

Lista szkoleń/kursów

Kurs terminy nabór

Budowanie zespołu jako zadanie menedżerskie 

 Nowe terminy w 2020 r. 

rejestracja ->

Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach

gr.10

15.03.2019, 8.30-14.30, WZiKS, Łojasiewicza 4, s. 3.104

rejestracja ->

Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole

gr.9

22.03.2019, 8.30-14.30, WZiKS, Łojasiewicza 4, s. 3.104

gr.10 

12.04.2019, 8.30-14.30, WZiKS, Łojasiewicza 4, s. 3.104

 

rejestracja ->

Szkolenia z zakresu przywództwa akademickiego - Higher Education Academy

opis - >

 realizacja 2019/2020 rejestracja->
Zarządzanie Zespołem  w przygotowaniu
realizacja 2019/2020
rejestracja->
Budowanie Zespołu

 w przygotowaniu
realizacja 2019/2020

rejestracja->
Motywowanie pracowników  w przygotowaniu
realizacja 2019/2020
rejestracja->

Skuteczne delegowanie zadań

opis->

w przygotowaniu
realizacja 2019/2020
rejestracja->
Zarządzanie zmianą jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi w przygotowaniu
realizacja 2019/2020
rejestracja->
Zarządzanie projektami w przygotowaniu
realizacja 2019/2020
rejestracja->
Zarządzanie finansami  w przygotowaniu
realizacja 2019/2020
rejestracja->
Rozwiązywanie konfliktów - Zarządzanie konfliktem w przygotowaniu
realizacja 2019/2020
rejestracja->
Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przygotowaniu
realizacja 2019/2020
rejestracja->
Równość szans - godzenie życia prywatnego z zawodowym w przygotowaniu
realizacja 2019/2020
rejestracja->
Life Balance jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu

w przygotowaniu 
realizacja 2019/2020

rejestracja->
Autoprezentacja, Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne w przygotowaniu
realizacja 2019/2020
rejestracja->
Szkolenie certyfikowane - zarządzania projektami PRINCE2 Foundation w przygotowaniu
2019/2020
rejestracja->
Analiza i opis procesu

gr.1 

25.02.2019 r.,12.00-15.15, WZiKS, Łojasiewicza 4, s. 3.201.

rejestracja->
Dokumentowanie procesów - SOP

gr.1

18.03.2019 r.,12.00-15.15, WZiKS, Łojasiewicza 4, s. 3.201

rejestracja->
Kaizen i system sugestii pracowniczych 2019/2020 rejestracja->
Kluczowe wskaźniki sprawności procesów 2019/2020 rejestracja->
Lean Management - dobre praktyki w szkołach wyższych

gr.1

04.03.2019 r., 08.30-11.45, WZiKS, Łojasiewicza 4, s. 3.201

gr. 2

11.03.2019 r., 08.30-11.45. WZiKS, Łojasiewicza 4, s. 2.107

rejestracja->
Mapowanie ryzyka w procesach 2019/2020 rejstracja->
Matryca kompetencji 2019/2020 rejestracja->
Narzędzia informatyczne wsparcia restrukturyzacji procesowej - Adonis 2019/2020 rejestracja->
Optymalizacja procesów

gr.1

25.03.2019 r.,12.00-15.15, WZiKS, Łojasiewicza 4, s. 2.107

rejestracja->
Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania

Kolejna edycja w 2020. 

rejestracja->
Projektowanie procesów - Flowchart

gr.1

04.03.2019 r.,12.00-15.15, WZiKS, Łojasiewicza 4, s. 3.201

rejestracja->
Projektowanie procesów SIPOC

gr.1 

18.03.2019 r., 8.30-11.45, WZiKS, Łojasiewicza 4, s. 3.201

rejestracja->
Projektowanie procesów VSM

gr.1

25.03.2019 r., 8.30-11.45, WZiKS, Łojasiewicza 4, s. 2.107

rejestracja->
Rozwój kompetencji przywódczych 2019/2020 rejestracja->
Techniki rozwiązywania problemów w procesach (5WHY, diagram Ishikawy, Metoda Pareto, burza mózgów)

gr.1

01.04.2019 r., 8.30-15.15, WZiKS, Łojasiewicza 4, sala 3.201

rejestracja->
Testowanie procesów 2019/2020 rejestracja->
Wprowadzenie do restrukturyzacji procesowej i Lean Management

Kolejna edycja w 2020. 

rejestracja->
Zarządzanie zmianą w restrukturyzacji procesowej 2019/2020  
Zarządzanie dokumentacją procesową 2019/2020  
Zarządzanie ludźmi w Lean Management

2020

 
Zarządzanie projektami w restrukturyzacji procesowej 2019/2020  
Zarządzanie zespołem w procesie restrukturyzacji procesowej (komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, delegowanie zadań, rola lidera i in.) 2019/2020  
Technika 5S w biurze i administracji (wykład +warsztat) 2019/2020  
Szkolenie Green Belt 9-dniowy program szkoleniowy 2019/2020  
Program wsparcia kadry w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno gospodarczym 2019/2020  
Asertywność w miejscu pracy, obrona przed manipulacjami 2019/2020  
Zarządzanie emocjami Inteligencja emocjonalna w praktyce 2019/2020  
Warsztaty z negocjacji 2019/2020  
Obudź swój potencjał kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów, Trening Twórczości 2019/2020  
Jak aktywnie (nie)słuchać, czyli o skutecznej komunikacji 2019/2020  
Odzyskaj równowagę czyli jak efektywnie radzić sobie z wyzwaniami, presją i czynnikami stresu 2019/2020  
Zarządzanie sobą w czasie 2019/20120  
Automatyzacja i robotyzacja procesów Rekrutacja wkrótce!  
Przetwarzanie i wizualizacja danych

grupa 1 - 17.05.2019 grupa 2 - 24.05.2019

 
Zarządzanie wizualne Rekrutacja wkrótce!  

 

Regulaminy i dokumenty uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w zadaniu 7

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Formularz aplikacyjny

Aplikacja przez system rejestracji ->https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/

FAQ

w przygotowaniu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj