Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 7
Programy rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni

Prezentacja programu rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni

Informacje ogólne

Celem Zadania 7 jest podniesienie kompetencji kadry administracyjnej UJ poprzez realizację następujących programów wsparcia:

1. PROGRAM PRZYWÓDZTWA AKADEMICKIEGO
- Higher Education Academy

2. PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH
- Zarządzanie zespołem
- Budowanie zespołu
- Motywowanie pracowników
- Skuteczne delegowanie zadań
- Zarządzanie zmianą 
- Zarządzanie projektami
- Zarządzanie finansami
- Zarządzanie konfliktem
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Prince2 Foundation

3. PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI OSOBISTYCH
- Godzenie życia zawodowego i prywatnego
- Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu
- Autoprezentacja, prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
- Asertywność w miejscu pracy i ochrona przed manipulacjami
- Zarządzanie emocjami i inteligencja emocjonalna w praktyce
- Warsztaty z negocjacji
- Obudź swój potencjał, kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów
- Jak aktywnie (nie) słuchać czyli o skutecznej komunikacji
- Odzyskaj równowagę czyli jak efektywnie radzić sobie z wyzwaniami i presją czasu
- Zarządzanie czasem

4. PROGRAM WSPARCIA KADRY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

5. ZARZĄDZANIE PROCESOWE

Cykl szkoleń przygotowujący do wdrożenia zarządzania procesowego /szkolenia szyte na miarę/
a. Wprowadzenie do restrukturyzacji procesowej i LM
b. Analiza i opis procesu
c. Projektowanie procesów- Flowchart
d. Projektowanie procesów – SIPOC
e. Projektowanie procesów – VSM
f. Optymalizacja procesów
g. Techniki rozwiązywania problemów w procesach
h. Dokumentowanie procesów
i. Six Sigma Green Belt

Szkolenia pogłębiające tematykę zarządzania procesowego.
- Budowanie zespołu jako zadanie menadżerskie
- Kazein i system sugestii pracowniczych. 
- Kluczowe wskaźniki sprawności procesów
- Lean Management. Dobre praktyki w szkołach wyższych. 
- Mapowanie ryzyka w procesach
- Narzędzia informatyczne w restrukturyzacji procesowej/ zarządzanie dokumentacją procesową
- Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania. 
- Rozwój kompetencji przywódczych
- Testowanie procesów
- Zarządzanie zmianą w restrukturyzacji procesowej (RP)
- Zarządzanie projektami w RP
- Zarządzanie zespołem w RP
- Techniki 5S w biurze i administracji
- Zarządzanie wizualne
- Automatyzacja i robotyzacja procesów

6. NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ W ZESPOLE /OFFICE 365/
- Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach
- Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole
- Przetwarzanie i wiualizacja danych  

Lista szkoleń/kursów

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

 

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ W ZESPOLE /OFFICE 365/

 

Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach

zawieszone

 

Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole

zawieszone

 

Przetwarzanie i wizualizacja danych

zawieszone

 

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH
 

Zarządzanie zespołem

 

W przygotowaniu

Budowanie zespołu

 

12.11.2020 r. 

Motywowanie pracowników

 

W przygotowaniu

Skuteczne delegowanie zadań

 

W przygotowaniu

Zarządzanie zmianą

 

W przygotowaniu

Zarządzanie projektami

 

Realizacja zakończona

Zarządzanie finansami

 

Realizacja zakończona

Zarządzanie konfliktem

 

W przygotowaniu

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

6.11.2020 r. 

Prince2 Foundation

 

Realizacja zakończona w 2019 r.

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI OSOBISTYCH

 

Godzenie życia zawodowego i prywatnego

 

W przygotowaniu

Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu

 

26.11.2020 r. 

Autoprezentacja, prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

 

21.04.2021 r. 
19.05.2021 r. 

Asertywność w miejscu pracy i ochrona przed manipulacjami

 

21.10.2020 r.

Zarządzanie emocjami i inteligencja emocjonalna w praktyce

 

30.11.2020 r. 

Warsztaty z negocjacji

 

22.10.2020 r.

Obudź swój potencjał, kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów

 

19.11.2020 r.

Jak aktywnie (nie) słuchać czyli o skutecznej komunikacji

Skuteczna komunikacja w czasach kryzysu

 

w przygotowaniu

 

21.10.2020 r.

Odzyskaj równowagę czyli jak efektywnie radzić sobie z wyzwaniami i presją czasu

 

W przygotowaniu

Zarządzanie czasem - praca w systemie home office 

 

Zarządzanie czasem

 

28.10.2020 r.

 

 

18.11.2020 r.

 

ZARZĄDZANIE PROCESOWE

Cykl szkoleń przygotowujący do wdrożenia zarządzania procesowego
 /szkolenia szyte na miarę/

 

1. Wprowadzenie do restrukturyzacji procesowej i LM

 

 

2. Analiza i opis procesu

 

 

3. Projektowanie procesów- Flowchart

 

 

4. Projektowanie procesów – SIPOC

 

 

5. Projektowanie procesów – VSM

 

 

6. Optymalizacja procesów

 

 

7. Techniki rozwiązywania problemów w procesach

 

 

8. Dokumentowanie procesów-SOP

 

 

9. Six Sigma Green Belt

 

 

 

SZKOLENIA POGŁĘBIAJĄCE TEMATYKĘ ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO

 

Budowanie zespołu jako zadanie menadżerskie

 

W przygotowaniu

Kazein i system sugestii pracowniczych

 

W przygotowaniu

Kluczowe wskaźniki sprawności procesów

 

 

Lean Management. Dobre praktyki w szkołach wyższych

 

W przygotowaniu

Mapowanie ryzyka w procesach

 

W przygotowaniu

Narzędzia informatyczne w restrukturyzacji procesowej /zarządzanie dokumentacją procesową/

W przygotowaniu

Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania

W przygotowaniu

 

Rozwój kompetencji przywódczych

 

W przygotowaniu

 

Testowanie procesów

W przygotowaniu

 

Zarządzanie zmianą w restrukturyzacji procesowej (RP)

W przygotowaniu

 

Zarządzanie ludźmi w Lean Management

W przygotowaniu

 

Zarządzanie projektami w RP

 

W przygotowaniu

Zarządzanie zespołem w RP

W przygotowaniu

 

Techniki 5S w biurze i administracji

 

Realizacja zakończona w 2019 r.

Zarządzanie wizualne

14-15.10.2020 r. 

 

Automatyzacja i robotyzacja procesów

5-6.11.2020 r. 

 

Regulaminy i dokumenty uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w zadaniu 7

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Formularz aplikacyjny

Aplikacja przez system rejestracji ->https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/

FAQ

w przygotowaniu

Prezentacja ZintegrUJ - formatka do pobrania dla prowadzących

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj