Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZESPÓŁ

Prosimy kontaktować się w godzinach pracy biura:

Od poniedziałku do piątku - 8.00 - 16.00

Kierownictwo Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

dr hab. Maria Próchnicka – Kierownik Projektu ZintegrUJ – KPRUJ (pokój „C”)

e-mail: maria.prochnicka@uj.edu.pl

 

dr hab. Sebastian Kołodziejczyk – Zastępca Kierownika Projektu ZintegrUJ – KPRUJ ds. studiów doktoranckich (pokój „B”)

e-mail: sebastian.kolodziejczyk@uj.edu.pl

 

mgr Anna Kostrubała-Brak – Zastępca Kierownika Projektu ZintegrUJ

e-mail: anna.kostrubala@uj.edu.pl

Biuro Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierownik Biura Projektu ZintegrUJ

Anna Kostrubała-Brak – Główny Specjalista (pokój „C”)
e-mail: 
anna.kostrubala@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 58, 795 545 717

Sekretariat biura projektu

Joanna Łukasiewicz – Samodzielny referent administracyjny (pokój „A”)
Obsługa kadrowa 
e-mail: 
j.lukasiewicz@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 35, 795 545 719

Finanse biura projektu

Agnieszka Nowak – Specjalista (pokój „A”)
Obsługa finansowa
Koordynatorka programu wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania i edukacji w UJ
e-mail: 
agnieszka.a.nowak@uj.eddu.pl
tel. 12 663 39 54, 519 078 320

Agnieszka Turek – Główny specjalista (pokój „A”)
Koordynatorka obsługi rozliczeniowej i merytorycznej Projektu
e-mail: 
agnieszka.1.turek@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 56

Program wsparcia dla kadr zarządzających i administracyjnych UJ

Magdalena Baranowska – Specjalista (pokój „B”)
Koordynatorka programu rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ oraz programu rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych UJ
e-mail: 
magdalena.baranowska@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 62, 519 307 844

Program wsparcia dla studentów i studentek UJ

Angelika Batko – Samodzielny referent administracyjny (pokój „B”)
Koordynatorka programu kształcenia nieobjętych planem studiów oraz programu podnoszenia kompetencji studentów/ek UJ w zakresie językowym, zawodowym i informatycznym, obsługa administracyjna szkoleń

e-mail: angelika.batko@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 43, 795 545 741

dr hab n. med. Joanna Bonior –  Kierownik Wydziałowego Zespołu ds. realizacji projektu ZintegrUJ. Kompleksowy program rozwoju UJ w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu
e-mail: joanna.bonior@uj.edu.pl
tel. 12 634 33 97 wew. 33, fax. 44

Zespół ds. Ewaluacji

Krzysztof Kasparek – specjalista ds. ewaluacji (pokój „B”)
e-mail: 
krzysztof.kasparek@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 91, 795 545 744

Katarzyna Lisek – specjalista ds. ewaluacji (pokój „B”)
e-mail: 
katarzyna.lisek@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 91, 795 545 744

Promocja / Zadanie 3

Krystiana Sykała – Referent administracyjny (pokój B)

Koordynatorka programu włączenia wykładowców z zagranicy w realizację zadań dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Obsługa działań promocyjnych

e-mail: krystiana.sykala@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 37

 

Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme

 

 

Prosimy o kontakt na adres e-mail:

phdp@uj.edu.pl

 

Telefon w sprawach ważnych:

12 663 39 48

 

Siedziba programu  - miejsce przyjmowania dokumentów (wyłącznie w wyznaczonych lub umówionych terminach): 

 

Biuro Projektu ZintegrUJ

ul. Straszewskiego 25/14 pok. B

31-113 Kraków

Lokalizacja w Mapach Google: https://goo.gl/maps/hLYmdD8g1rm

 

Terminy dyżurów:

poniedziałek – środa w godzinach od 11:00 do 14:00

 

Poza godzinami dyżurów w biurze realizowane są inne zadania Projektu ZintegrUJ. Prosimy o uszanowanie pracy Koleżanek.

 

Korespondencję proszę przesyłać na następujący adres:

Biuro Projektu ZintegrUJ - PhD Programme

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 24

31-007 Kraków

 

Koordynator:

dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk

 

Obsługa administracyjna programu:

mgr Agata Majewska

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj