Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktykowanie pomocy psychologicznej i psychoedukacji

 

Cel kursu:

Zadaniem modułu jest nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia oddziaływań psychologicznych o charakterze pomocy psychologicznej, wielowymiarowego wsparcia oraz psychoedukacji. Uczestnicy zostaną przygotowani do prawidłowego nawiązywania kontaktu psychologicznego z jednostką i grupą, pogłębiania relacji, bezpośredniego prowadzenia oddziaływań psychologicznych  o charakterze wsparcia i pomocy psychologicznej, a także planowania zajęć grupowych psychoedukacyjnych, przygotowywania warsztatów dla osób zainteresowanych, prowadzenia ich i ewaluacji działań. Wszystkie formy praktyk będą nadzorowane przez mentorów, doświadczonych psychologów z przygotowaniem terapeutycznym, którzy będą wspomagać  i superwizować działania studentów.

 

Termin kursu:

Godziny 15:00-19:00, środa (5 godzin dydaktycznych)

30.10.2019 – pierwsze spotkanie, po 1 godzinie dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ, dr Bożena Gulla, dr Krystyna Golonka, dr Bogusława Bober-Płonka, dr Kinga Tucholska

6.11 dr Bogusława Bober-Płonka

13.11 dr Bogusława Bober-Płonka

20.11 dr Bogusława Bober-Płonka

27.11 dr Bogusława Bober-Płonka

4.12 dr Krystyna Golonka

11.12 dr Krystyna Golonka

18.12 dr Krystyna Golonka

8.01.2020 dr Kinga Tucholska

15.01 dr Kinga Tucholska

21.01 dr Krystyna Golonka

22.01 dr Kinga Tucholska

26.01 dr Kinga Tucholska

4.03 dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ

11.03 dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ

18.03 dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ

24.03 dr Bożena Gulla

15.04 dr Bożena Gulla

22.04 dr Bożena Gulla

29.04 dr Bożena Gulla

6.05 dr Bożena Gulla

 

 

Miejsce kursu:

Sala 2.108, WZiKS