Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo autorskie w działalności dydaktycznej

[PROGRAM]

Szkolenie obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
- co jest chronione w działalności naukowej i dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wyników badań, baz danych, programów komputerowych,
- oznaczanie autorstwa utworów i wyników badań, współautorstwo,
- podmiot praw do utworów tworzonych na uczelniach,
- podstawy legalnego korzystania z cudzych utworów (w tym dostępnych w Internecie),
- podstawy legalnego korzystania z cudzych utworów przez studentów w ramach realizacji kursów, zadań, projektów,
- dozwolony użytek w ramach nauczania (prawo cytatu, udostępnianie utworów on-line studentom, magistrantów, doktorantom),
- umowy prawnoautorskie (zabezpieczenie interesów autora w umowach wydawniczych, licencje Creative Commons,
- naruszenie praw autorskich (plagiat),
- komercjalizacja wyników stanowiących utwory oraz korzystanie z utworów studentów (doktorantów) w świetle prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szkolenie ma charakter zdalny z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

[TERMIN]

gr. 4 - 3.07.2020 r. (piątek), godz. 9:00-13:30
gr. 5 - 6.07.2020 r. (poniedziałek), godz. 9:00-13:30
Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

[PROWADZĄCY]

dr Justyna Ożegalska-Trybalska /Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ/

[REKRUTACJA]

Osoby zainteresowanie skorzystaniem z ww. formy wsparcia zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego, dostępnego pod adresem: https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/ po wcześniejszym zalogowaniu. Po zakończeniu rekrutacji otrzymają Państwo dokumentację rekrutacyjną. Dokumenty należy wydrukować, podpisać i przesłać skanem lub zdjęciem na adres rekrutacja.zintegruj.nauczyciele@uj.edu.pl najpóźniej w dniu szkolenia.

[LINK DO REGULAMINU]
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/…/28738d04-a492-427a-9f18-8f… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.