Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo autorskie w działalności dydaktycznej

[PROGRAM]

Szkolenie obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
- co jest chronione w działalności naukowej i dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wyników badań, baz danych, programów komputerowych,
- oznaczanie autorstwa utworów i wyników badań, współautorstwo,
- podmiot praw do utworów tworzonych na uczelniach,
- podstawy legalnego korzystania z cudzych utworów (w tym dostępnych w Internecie),
- podstawy legalnego korzystania z cudzych utworów przez studentów w ramach realizacji kursów, zadań, projektów,
- dozwolony użytek w ramach nauczania (prawo cytatu, udostępnianie utworów on-line studentom, magistrantów, doktorantom),
- umowy prawnoautorskie (zabezpieczenie interesów autora w umowach wydawniczych, licencje Creative Commons,
- naruszenie praw autorskich (plagiat),
- komercjalizacja wyników stanowiących utwory oraz korzystanie z utworów studentów (doktorantów) w świetle prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szkolenie ma charakter zdalny z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

 

[PROWADZĄCY]

dr Justyna Ożegalska-Trybalska /Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ/

[REKRUTACJA]
Nowe edycje w 2021 r.