Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bieżące informacje dla studentów

Aktualnie prowadzone kursy

Zadanie 2->

 • Fotowoltaika III generacji - teoria i praktyka
 • Zadania psychologa-praktyka
 • Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji
 • Storytelling emocje i marketing w nowych mediach
 • Projektowanie gier: zasady i scenariusze
 • Warsztaty redakcji i publikacji tekstu
 • Techniki badania funkcjonowania mózgu
 • E-przedsiębiorczość
 • Warsztat głosu i mowy
 • Zarządzanie projektami w instytucjach kultury
 • Audiodeskrypcja i tworzenie napisów dla osób niesłyszących
 • Przekład audiowizualny i tworzenie napisów dla osób niesłyszących
 • Pracownia badań materiałów III - materiały memrystywne 

Zadanie 4->

 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES)
 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego TCF-RI poziom A1
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP Sécretariat poziom B1
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP A2
 • Kurs języka hiszpańskiego przygotowującego do egzaminu zewnętrznego - hiszpański w turystyce B2
 • Kurs CISCO CCNA-Introducing to Networks + Routing and Switching Essentials
 • Szkolenie certyfikowane-Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Szkolenie certyfikowane-Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych-Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, gr. 1
 • Szkolenie certyfikowane-Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej ITLS (International Trauma Life Support)
 • Szkolenie certyfikowane-Dokumentacja medyczna w placówce
 • Szkolenie certyfikowane-Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek - Leczenie ran

Bieżące rejestracje

Kursy dedykowane dla Wydziału Historycznego

 • Kurs Adobe InDesign (skład publikacji)
 • Kurs Adobe Photoshop+Adobe Lightroom (grafika cyfrowa i obróbka fotografii)
 • Kurs Adobe Illustrator (projektowanie graficzne)
 • Szkolenie Prince2
 • Warsztat w zakresie obsługi programu Finale     
 • Zarządzanie projektami muzycznymi      
 • Warsztat z zakresu dokumentacji fotograficznej obiektu kultury
 • Nowoczesne techniki fizyko-chemiczne w analizie zabytku          
 • Nowoczesne technologie w kulturze      
 • Warsztat Event management w publicznych instytucjach kultury             
 • Zarządzanie projektami w kulturze         
 • Warsztat z zakresu digitalizacji i udostępniania archiwów z polskich instytucji publicznych           
 • Warsztaty z systemów informacji geograficznej

Kurs dedykowany dla Wydziału Matematyki i Informatyki

 • Zaawansowane programowanie funkcyjne

Kursy dedykowane dla studentek i studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (kierunki dedykowane wskazane w rejestracji) oraz studentów psychologii (Wydział Filozoficzny):

 • Komunikacja medyczna i o zdrowiu
 • Dziennikarstwo i profilaktyka traumy

Kursy dedykowane dla studentek i studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: przeszłość i teraźniejszość
 • E-entrepreneurship
 • Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna
 • Promocja i marketing na rynku książki

Kursy dedykowane dla studentek i studentów Collegium Medicum

 • Współpraca i komunikacja w zespołach opieki zdrowotnej
 • Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne
 • Szkolenie certyfikowane-ALS zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych
 • Szkolenie certyfikowane-Diagnostyka obrazowa
 • Szkolenie certyfikowane-EPLS (European Pediatric Life Support)
 • Szkolenie certyfikowane-Fascial Distortion Model - Moduł I Podstawowy
 • Szkolenie certyfikowane-Fascial Distortion Model - Moduł II i III Podstawowy
 • Szkolenie certyfikowane-Inspektor Ochrony Radiologicznej
 • Szkolenie certyfikowane-Kurs specjalistyczny dla położnych-Leczenie ran
 • Szkolenie certyfikowane-Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek-Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Szkolenie certyfikowane-Kurs specjalistyczny dla położnych-Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Szkolenie certyfikowane-Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek-Wywiad i badanie fizykalne
 • Szkolenie certyfikowane-Kurs specjalistyczny dla położnych-Wywiad i badanie fizykalne
 • Szkolenie certyfikowane-Ochrona Radiologiczna Pacjenta, specjalność FT
 • Szkolenie certyfikowane-Sekretarka/rejestratorka medyczna
 • Szkolenie certyfikowane-Terapia mięsniowo-powięziowych punktów spustowych
 • Szkolenie certyfikowane-Wprowadzenie do elektronicznych systemów medycznych, gr. 2
 • Szkolenie certyfikowane-Wprowadzenie do elektronicznych systemów medycznych, gr. 1
 • Szkolenie certyfikowane z zakresu pierwszej pomocy

Rejestracja żetonowa przez system usosWEB

Planowane kursy

Wykaz planowanych kursów znajduje się na stronach:
- Zadanie 2 ->lista szkoleń/kursów
- Zadanie 4 ->lista szkoleń/kursów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności dla studentów

news studenci

Kursy dla Collegium Medicum

29.04.2019
więcej o Kursy dla Collegium Medicum
news studenci wykładowcy doktoranci kadra studenci2 bieżące

Animacja ZintegrUJ

12.04.2019
więcej o Animacja ZintegrUJ
news studenci

Kursy dla studentów Wydziału Historycznego

21.03.2019
Kursy dla studentów Wydziału Historycznego
więcej o Kursy dla studentów Wydziału Historycznego
news studenci

E-entrepreneurship

21.02.2019
In this course you will acquire practical knowledge about the functioning of an economic activity of this kind.
więcej o E-entrepreneurship
news studenci

Współpraca i komunikacja w zespołach opieki zdrowotnej

19.02.2019
Projekt ZintegrUJ zaprasza studentów CM UJ na bezpłatny kurs: Współpraca i komunikacja w zespołach opieki zdrowotnej.
więcej o Współpraca i komunikacja w zespołach opieki zdrowotnej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci - pełny opis oferty

 

 

ZADANIE 1
Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej UJ

Celem Zadania 1 jest realizacja programów kształcenia w językach obcych skierowanych do studentek i studentów z Polski oraz cudzoziemców.

W ramach Zadania 1 podejmowane są następujące działania:

 1. utworzenie nowych specjalności prowadzonych w języku obcym na studiach II stopnia w obszarze nauk społeczno-humanistycznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ pn.:
 1. Leadership in public administration,
 2. Master in global business development,
 1. utworzenie nowej ścieżki kształcenia w języku obcym na studiach II stopnia w obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych na:
 1. Wydziale Chemii UJ pn. Chemistry of sustainable proces,
 2. Wydziale Fizyki i Astronomii Stosowanej UJ pn. Fizyka Teoretyczna,
 1. utworzenie nowych kierunków studiów II stopnia w obszarze nauk społeczno-humanistycznych w języku obcym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej pn. Social media and citizen journalism studies,
   
 2. utworzenie nowych kierunków studiów II stopnia w obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych w języku obcym na Wydziale Geografii i Geologii UJ pn. Geographic information science and technology.
więcej o

ZADANIE 2
Rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów, w celu dostosowania oferty do potrzeb społeczno-gospodarczych lub wyposażenia studentek i studentów w praktyczne umiejętności

Celem Zadania 2 jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów:

 1. Obszarze nauk społeczno-humanistycznych;
 2. Obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 3. Obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych.

Dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

więcej o

ZADANIE 4
Program wsparcia studentek i studentów UJ w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych

Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski.

W zadaniu przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach:

 1. nauk społeczno-humanistycznych,
 2. nauk przyrodniczo-ścisłych,
 3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 4. wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ.

 

Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj