Przejdź do głównej treści

Warsztaty dla kadry dydaktycznej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Celem warsztatu jest:
podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i umiejętności członków i członkiń społeczności akademickiej na temat zjawiska dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, w szczególności w obszarze szkolnictwa wyższego ukazanie źródeł (motywacji) oraz przykładów dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami wraz ze sposobami przeciwdziałania tym zjawiskom i radzenia sobie z nimi kształtowanie świadomości prawnej odnoszącej się do dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.
Zakres:
Scenariusz 16-godzinnego warsztatu dla kadry dydaktycznej
  • Tożsamość (własna i grupowa, koło tożsamości) i bycie postrzeganym/ą przez innych.
  • Postrzeganie innych: uprzedzenia i stereotypy i ich konsekwencje, w szczególności w odniesieniu do edukacji i możliwości rozwoju (to jak jesteśmy traktowane w szkole, czy szerzej w trakcie edukacji i wychowania, wpływa na nasze możliwości uczenia się, osiągania sukcesu, radzenia sobie w trudnościami i problemami)
  • Dyskryminacja aspekty społeczne, ramy instytucjonalne i prawne odnoszące się do dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami
  • Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści.
  • Rozpoznawanie    i    reagowanie    na    dyskryminujące/przemocowe    zachowania    i    przekazy    -    rola świadków
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.