Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowanie bieżące

Nr sprawy: 80.272.74.2019
Termin składania ofert: 13.03.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-633-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: ogłoszone
 
Nr sprawy: 80.272.102.2019
Termin składania ofert: 03.04.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Alicja Rajczyk - tel. 12-663-10-68, e-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: ogłoszone
 
Nr sprawy: 80.272.100.2019
Termin składania ofert: 01.04.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Karolina Gorczyca, e-mail: kk.gorczyca@uj.edu.pl, tel. 12 663 39 12
Status: ogłoszone
 
Nr sprawy: 80.272.59.2019
Termin składania ofert: 27.03.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 29.03.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 01.04.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Karolina Gorczyca, e-mail: kk.gorczyca@uj.edu.pl, tel. 12 663 39 12
Status: ogłoszone
 
Nr sprawy: 80.272.89.2019
Termin składania ofert: 26.03.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 29.03.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Alicja Rajczyk - tel. 12-663-10-68, e-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: ogłoszone
 
Nr sprawy: 80.272.84.2019
Termin składania ofert: 15.03.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 19.03.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Alicja Rajczyk - tel. 12-663-10-68, e-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: ogłoszone

Opis: do składania ofert w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu rozwoju osobistego, kompetencji interpersonalnych lub zarządczych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w podziale na 14 części.
Nr sprawy: 80.272.52.2019
Termin składania ofert: 21.02.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Alicja Rajczyk - tel. 12-663-10-68, e-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: ogłoszone
 
 
Nr sprawy: 80.272.66.2019
Termin składania ofert: 28.02.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 05.03.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Alicja Rajczyk - tel. 12-663-10-68, e-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: ogłoszone
 
Nr sprawy: 80.272.96.2019
Termin składania ofert: 28.03.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Karolina Gorczyca, e-mail: kk.gorczyca@uj.edu.pl, tel. 12 663 39 12
Status: ogłoszone
 
Nr sprawy: 80.272.51.2019
Termin składania ofert: 14.02.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 19.02.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Alicja Rajczyk - tel. 12-663-10-68, e-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: ogłoszone

Widok zawartości stron Widok zawartości stron